Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng bộ phận Nguồn vốn

Work Location Ha Noi (Dong Da District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Salary 30,000,000 - 40,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 08/08/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện các công tác xây dựng hệ thống: Tổ chức xây dựng định kỳ, điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, hệ thống báo cáo quản trị

- Tổ chức thực hiện các công tác liên quan đảm bảo các mục tiêu cân đối, thu xếp vốn theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan tới huy động vốn

- Tổng hợp, kiểm soát, đánh giá thực hiện theo kế hoạch dòng tiền theo các cấu trúc tài chính đã được phê duyệt

- Đề xuất, triển khai thực hiện đánh giá rủi ro, hiệu quả và báo cáo tình hình thực hiện các cấu trúc tài chính, dòng tiền, bán hàng,...

- Thực hiện các công tác liên quan tới báo cáo kết quả công việc


Quyền lợi:


- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động (Công ty liên tiếp nằm trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam)

- Cơ hội thăng tiến phát triển theo năng lực;

- Các chế độ khác: Lễ, tết, phúc lợi, thưởng năng suất, sáng kiến cải tiến….. theo quy định của Công ty.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan

- Có kiến thức về tài chính ngân hàng, nắm vững các quy định pháp luật và hoạt động quản lý thu xếp vốn

- Thành tạo Ms Office (Word, Excel,...)

- Có từ 03-05 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu xếp vốn tại các doanh nghiệp


People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.