Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Bảo Mật Thông Tin

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Hardware / Network
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý việc thu hồi, lưu trữ và cấp phát sử dụng mật khẩu đặc quyền nhằm đảm bảo mật khẩu được kiểm soát và sử dụng đúng mục đích

- Xây dựng, giám sát thực thi các chính sách, quy định, tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn, check list an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của Công ty phù hợp với các quy định của nhà nước, tổ chức quốc tế

- Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các giải pháp công nghệ, rủi ro an ninh, thông tin đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp an ninh thông tin phù hợp áp dụng cho Công ty

- Tham gia các dự án phần mềm, chịu trách nhiệm đánh giá cũng như đảm bảo an ninh thông tin cho các dự án này

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan lên kế hoạch và thực hiện triển khai, khai thác các giải pháp An ninh thông tin

- Xây dựng ma trận phân quyền, thẩm định và đánh giá các yêu cầu quyền ngoại lệ trên các hệ thống công nghệ của Công ty nhằm đảm bảo hạn chế các rủi ro cho Công ty khi sử dụng quyền ngoại lệ

- Thẩm định và đánh giá các thay đổi rule trên các hệ thống ANTT nhằm đảm bảo kiểm soát và hạn chế rủi ro

- Quản lý và cấp phát sử dụng các thành phần quan trọng của hệ thống xác thực như key mã hóa, ...

- Tổng hợp báo cáo định kỳ về: Phê duyệt quyền ngoại lệ, thẩm định rule

- Quản lý việc sao lưu và Backup dữ liệu tại phòng máy chủ và End user

- Tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn về An toàn CNTT để duy trì chứng chỉ ISO 27001

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vận hành hệ thống Data Center.

- Có kiến thức về Network, Windows hoặc Linux System, các nền tảng ảo hóa và Bảo mật

- Có khả năng viết quy trình, tài liệu bảo mật

- Ưu tiên có chứng chỉ CCNA hoặc CCNP, MCSA, CEH, LPI, ...

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.