Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Hồ Chí Minh 24/05/2018
2 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
24/05/2018
3 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
4 NHÂN VIÊN MARKETING Hồ Chí Minh 19/05/2018
5 NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hồ Chí Minh 18/05/2018
6 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hồ Chí Minh 15/05/2018
7 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Hồ Chí Minh 15/05/2018
8 NHÂN VIÊN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 15/05/2018
9 NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Hồ Chí Minh 07/05/2018
10 NHÂN VIÊN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 07/05/2018
11 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 07/05/2018
12 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hồ Chí Minh 07/05/2018
13 NV Kế Toán Theo Dõi Công Nợ Hồ Chí Minh 05/05/2018
14 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Hồ Chí Minh 05/05/2018
15 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Hồ Chí Minh 05/05/2018
16 Nhân Viên Hành Chính Mua Hàng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 04/05/2018
17 Nhân viên mua hàng trong nước - làm việc tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/05/2018
18 Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/05/2018
19 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hồ Chí Minh
Bình Dương
23/04/2018
20 Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 09/04/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.