Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Hồ Chí Minh 21/08/2019
2 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Hồ Chí Minh 19/08/2019
3 Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán - Khu Vực Miền Nam Hồ Chí Minh 23/04/2019
4 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
5 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Hồ Chí Minh 15/08/2019
6 TRỢ LÝ KINH DOANH Hồ Chí Minh 15/08/2019
7 Nhân viên thiết kế Hồ Chí Minh 13/08/2019
8 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Hồ Chí Minh 13/08/2019
9 NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 09/08/2019
10 CHỈ HUY TRƯỞNG Hồ Chí Minh 09/08/2019
11 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KINH DOANH Hồ Chí Minh 09/08/2019
12 THỦ KHO CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 06/08/2019
13 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hồ Chí Minh 01/08/2019
14 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 30/07/2019
15 Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh 03/07/2019
16 NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 13/06/2019
17 KẾ TOÁN THANH TOÁN DỰ ÁN Hồ Chí Minh 13/06/2019
18 NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hồ Chí Minh 13/06/2019
19 công nhân lắp đặt Hồ Chí Minh 24/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.