Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán - Khu Vực Miền Nam Hồ Chí Minh 23/04/2019
2 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
3 Thực tập sinh Chế độ chính sách (C&B) Hồ Chí Minh 26/06/2019
4 THỰC TẬP SINH TUYỂN DỤNG Hồ Chí Minh 18/06/2019
5 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 13/06/2019
6 NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 13/06/2019
7 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Hồ Chí Minh 13/06/2019
8 KẾ TOÁN THANH TOÁN DỰ ÁN Hồ Chí Minh 13/06/2019
9 NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hồ Chí Minh 13/06/2019
10 PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN PHỤ TRÁCH CÔNG NỢ Hồ Chí Minh 13/06/2019
11 NHÂN VIÊN MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI Hồ Chí Minh 13/06/2019
12 Nhân viên Giám sát kỹ thuật Hồ Chí Minh 07/06/2019
13 Nhân viên thiết kế Hồ Chí Minh 04/06/2019
14 công nhân lắp đặt Hồ Chí Minh 24/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.