Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHI PHÍ (QS) Hồ Chí Minh 18/12/2018
2 TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 18/12/2018
3 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Hồ Chí Minh 18/12/2018
4 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 13/12/2018
5 NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH Hồ Chí Minh 13/12/2018
6 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
7 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ SHOPDRAWING Hồ Chí Minh 11/12/2018
8 TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẤU THẦU DỰ ÁN Hồ Chí Minh 11/12/2018
9 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Đà Nẵng
11/12/2018
10 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Đà Nẵng
11/12/2018
11 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CAD Hồ Chí Minh 11/12/2018
12 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Hồ Chí Minh 11/12/2018
13 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CHI TIẾT Hồ Chí Minh 30/11/2018
14 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG Hồ Chí Minh
Bình Dương
26/11/2018
15 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ Hồ Chí Minh 26/11/2018
16 công nhân lắp đặt Hồ Chí Minh 24/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.