Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng QC làm việc tại Bình Dương

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 Years
Salary 22,000,000 - 25,000,000 VND
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Đảm bảo chất lượng NVL đầu vào, trong quá trình sản xuất và sản phẩm đầu ra
 • Trực tiếp giải quyết các vấn đề về chất lượng xảy ra trong nhà máy
 • Xây dựng hệ thống tài liệu và tham gia các hoạt động về ISO, Kaizen, 5s,...
 • Quản lý và giám sát nhân viên kiểm tra chất lượng
 • Quản lý chỉ đạo các hoạt động chung của phòng
 • Đánh giá và phân tích các hoạt động liên quan đến chất lượng của nhà máy
 • Và các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Job Requirement

 • Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
 • Công ty chi trả 100% các khóa đào tạo nội bộ/ bên ngoài
 • Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
 • Làm giờ hành chính, nghỉ thứ 7 - chủ nhật
 • Phụ cấp Ăn trưa tại công ty
 • Cấp laptop phục vụ công việc theo quy định
 • Hưởng đầy đủ quyền lợi theo Luật lao động và chính sách của công ty
 • Các khoản thưởng hấp dẫn

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.