Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ Phận Tuyển dụng

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 01/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tham gia lập kế hoạch, xây dựng và kiểm soát ngân sách tuyển dụng hàng năm theo phân cấp
- Tham gia xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng, các kênh tuyển dụng phù hợp để chủ động và đáp ứng nguồn ứng viên đáp ứng yêu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty.
- Thay mặt bộ phận Tuyển dụng, làm việc với các đơn vị Cung ứng lao động, các trường Cao đẳng/Đại học và các cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động tuyển dụng tại khu vực phụ trách
- Chịu trách nhiệm làm việc với BLĐ CN/NM, các Phòng ban tại khu vực phụ trách để xác định nhu cầu và tiếp nhận đề nghị tuyển dụng.
- Lập kế hoạch, triển khai công tác tuyển dụng, kiểm soát và đánh giá kết quả tuyển dụng định kỳ (theo tuần/tháng/quý/năm) khu vực phụ trách.
- Thực hiện tìm kiếm ứng viên, tham gia phỏng vấn tuyển dụng các vị trí tuyển dụng theo phân cấp tại Khu vực phụ trách
- Tham gia rà soát, điều chỉnh và bổ sung ngân hàng câu hỏi kiểm tra chất lượng đầu vào các vị trí tuyển dụng
- Kiểm soát, đánh giá về chương trình, kết quả đào tạo thử việc và hỗ trợ nhân viên mới hội nhập thành công tại khu vực phụ trách
- Tham gia xây dựng, rà soát và bổ sung quy trình, các biểu mẫu tuyển dụng đáp ứng yêu cầu quản trị theo cấu trúc mới hoặc chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của GĐNS/ Phó GĐ PT TD&ĐT

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến vị trí công việc.
- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực chuyên môn, trong đó có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí quản lý tương đương
- Hiểu biết về hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
- Hiểu biết về nghiệp vụ tuyển dụng và thị trường lao động; Có kiến thức tốt về luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản trị nhân sự
- Khả năng chịu chịu áp lực và thích nghi với sự thay đổi.
- Kỹ năng:
+ Giao tiếp và thiết lập mối quan hệ trong công việc
+ Làm việc nhóm hiệu quả
+ Lập kế hoạch và tổ chức công việc
+ Đánh giá nhân sự và hiệu quả công việc
+ Phỏng vấn và đàm phán ứng viên
+ Xây dựng thương hiệu và định hướng thương hiệu hiệu quả
+ Kèm cặp và huấn luyện nhân viên
+ Phân tích dữ liệu và lập báo cáo quản trị; tin học văn phòng

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.