Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ phận Phát triển SAP ( ưu tiên mạnh về phân hệ FICO)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry IT - Software
Deadline to Apply 27/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Phối hợp với các công ty tư vấn thực hiện khảo sát nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp thực hiện trong hệ thống SAP

- Quản trị hệ thống SAP về mặt ứng dụng vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả

- Phân Công công việc cho các nhân viên SAP thực hiện các công việc của dự án

- Phối hợp với các thành viên của Ban SAP và các phòng ban của công ty, Nhà máy, Chi nhánh để triển khai dự án

- Phát triển các báo cáo, chinh sửa các tính năng của hệ thống khi có yêu cầu

- Tham gia công việc quản trị hệ thống SAP về mặt ứng dụng

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, SAP

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm, ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kinh nghiệm về triển khai và quản trị hệ thống SAP

- Có kinh nghiệm thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý, hiểu biết về phần cứng, hệ thống mạng máy tính,...

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.