Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ phận Kế hoạch - Ban QLCDA

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 15,000,000 - 17,000,000 VND
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 25/04/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo hoạt động của BP Kế hoạch

2. Tổng hợp, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ Hợp đồng và tiến độ thi công

3. Tổng hợp, báo cáo PGĐ BQLCDA các công việc phát sinh liên quan đến tiến độ dự án

4. Tổ chức phân công công việc, đào tạo, hướng dẫn nhân sự BP Kế hoạch.

5. Triển khai thực hiện quản lý tiến độ bằng phần mềm MS Project, theo dõi thông tin về tình hình vật tư, sản xuất.

6. Phối hợp với Phòng Điều độ tổng hợp NM1, BP Kế hoạch Vật tư để thống nhất thông tin quản lý về tình hình vật tư, sản xuất, giao hàng theo tiến độ dự án.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Kỹ thuật,...

2. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

3. Có hiểu biết về kỹ thuật, sản xuất, lắp đặt liên quan, có khả năng lập kế hoạch và tổ chức, phân công công việc.

4. Có chứng chỉ tiếng Anh  là một lợi thế

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.