Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trợ Lý TGĐ Phụ Trách Kinh Doanh

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 21/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo hoạt động của các đơn vị trình Tổng giám đốc
 • Tiếp nhận, xem xét và phân tích các đề nghị, đề xuất liên quan đến quy định, quy trình và các chính sách chuyên môn.
 • Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.
 • Truyền đạt thông tin của TGĐ tới các phòng ban, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường Kinh tế, Ngoại thương,...
 • Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhạy bén
 • Kỹ năng phân tích, báo cáo tổng hợp
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Tiếng Anh, kinh nghiệm chuyên trách trong các lĩnh vực kinh doanh.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.