Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám Đốc Phụ Trách Thi Công

Work Location Ha Noi
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 4 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của các dự án được phân công, nhằm triển khai thực hiện hợp đồng của Công ty đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và đảm bảo nghiệm thu khối lượng thanh toán.
- Chỉ đạo, kiểm soát việc xây dựng kế hoạch tổng thể thi công các dự án
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các dự án được phân công từ được giao đến khi kết thúc
- Làm việc với Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về hồ sơ hạng mục thi công
- Phối hợp với các PGĐ chỉ đạo trong việc lập kế hoạch nhân lực, biện pháp thi công để lên kế hoạch đáp ứng nhu cầu
- Kiếm soát định mức lao động, năng suất lao động và định mức vật tư
- Tổ chức thực hiện hồ sơ thanh quyết toán theo đúng điều khoản hợp đồng
- Chỉ đạo, phối hợp với các Bộ phận liên quan như: Kỹ thuật, Kế hoạch,...thực hiện các công việc để đáp ứng tiến độ dự án
- Quản lý ngân sách một số Ban QLCDA được giao quản lý
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án và các vấn đề liên quan định kỳ/ theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác khi được Ban lãnh đạo phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các chuyên ngành Kỹ thuật
- Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý tương đương
- Am hiểu về kỹ thuật sản xuất, lắp đặt các sản phẩm của Công ty
- Am hiểu về pháp luật và thị trường xây dựng tại Việt Nam
- Kỹ năng tổng hợp, báo cáo
- Kỹ năng chỉ đạo, điều hành các hoạt động của dự án
- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc
- Kỹ năng sử dụng máy tính, các phần mềm xây dựng liên quan
- Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành là một lợi thế
- Từng làm trong lĩnh vực về Cửa Nhôm kính,....là một lợi thế
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.