Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Tiền lương

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 10,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Human Resources
Deadline to Apply 10/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các nghiệp vụ về tiền lương, tiền thưởng, theo dõi phép năm theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của Công ty theo sự phân công công việc của lãnh đạo phụ trách.
 • Thực hiện công tác về Thuế TNCN cho người lao động
 • Tổng hợp/phân tích/báo cáo chi phí tiền lương & phúc lợi theo sự phân công của lãnh đạo phụ trách.
 • Đóng góp ý kiến về các chế độ chính sách của Công ty đối với NLĐ trong hoặc ngoài phạm vi nghiệp vụ
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ/ tiền lương cho người lao động
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phụ trách.

Job Requirement

Trình độ: Cao đẳng trở lên.

 • Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, Lao động tiền lương, các chuyên ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực.
 • Kinh nghiệm: Có từ 01 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương
 • Am hiểu luật lao động Việt Nam và các bộ luật liên quan đến chính sách nhân sự.
 • Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office)

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.