Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Thủ kho_Bình Dương

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences 1 Years
Salary 9,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Purchasing / Merchandising, Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 15/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Quản lý kho vật tư

- Chuẩn bị các phương tiện, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận hàng, kiểm soát và nhập kho theo quy định, quy trình

- Thực hiện công tác vào số liệu quản lý kho

- Thực hiện kiểm kê, đối chiếu kho với kế toán vào cuối tháng

- Luôn đáp ứng yêu cầu xuất hàng

- Hỗ trợ phụ kho xuất hàng khi phụ kho nghỉ phép

- Trao đổi chi tiết hơn khi tham gia phỏng vấn

Job Requirement

- Hiểu biết về kho

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng

- Có khả năng chịu đựng áp lực cao trong công việc và có tinh thần trách nhiệm

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.