Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên thiết kế sản xuất nhà riêng

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary 9,000,000 - 12,000,000 VND
Industry HSE, Mechanical / Auto / Automotive, Non-experience, Architect, Entry Level / Internship, Arts / Creative Design, Interior / Exterior, Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Civil / Construction, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Thực hiện bóc tách bản vẽ chi tiết, định mức, list kính, nối khung, ... của các ĐNSX

- Làm đề nghị mua vật tư

- Đẩy Bom lên SCS,SAP và xử lý các vướng mắc liên quan đến SCS, SAP

- Bóc tách, thiết kế chính xác và đúng tiến độ theo yêu cầu của các đơn hàng

- Báo cáo TBP/PBP và phối hợp CCU tìm các vật tư thay thế khi vật tư hết kho

- Phối hợp với các phòng liên quan theo dõi quá trình sản xuất, lắp đặt các đơn hàng do chính mình được phân công thiết kế chi tiết

- Phản ánh kịp thời các thiếu sót về mặtthiết kế, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của các bản thiết kế

- Tìm hiểu các vật liệu mới để ứng dụng vào thiết kế sản xuất

- Chấp hành các quyết định của Ban Lãnh đạo EW

- Tuân thủ Nội quy, quy định của Công ty EW

- Tham gia giải quyết công việc với các bộ phận liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của cấp trên

Job Requirement

- Trình độ cao đẳng trở lên

- Thuộc các khối Cơ khí, xây dựng, kiến trúc hoặc các chuyên ngành kỹ thuật và các chuyên ngành liên quan

- AutoCad 2D, 3D

- Hiểu biết về tổ chức

- Hiểu biết về sản phẩm

- Tác phong chuyên nghiệp

- Làm việc nhóm

- Giải quyết vấn đề

- Am hiểu về các nghiệp vụ thiết kế, xây dựng dân dụng,

- Nắm vững kỹ thuật sản xuất, lắp đặt.

- Biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật

- Ưu tiên có kinh nghiệm

- Amhiểu về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm dịch vụ của Công ty

- Nắm vững các nguyên tắc, chế độ nghiệp vụ trong lĩnh vực phụ trách

- Hiểu biết pháp luật và về thị trường xây dựng tại Việt Nam

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.