Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Tài chính

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 16,000,000 - 18,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 19/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Báo cáo dữ liệu doanh số 

- Xây dựng ngân sách các khối được phân công và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách khối

- Báo cáo quản trị Khối Kinh doanh và Khối Sản xuất 

- Tiền kiểm ngân sách và cung cấp thông tin nguồn đo cho CBNV liên quan

- Báo cáo đánh giá các trương trình kinh doanh và đánh giá hiệu quả Showroom

- Các công việc khác có liên quan theo phân công của CBLĐ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan: Tài Chính, Kế toán, Kiểm toán,...

- Ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính/Kiểm toán

- Có kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính

- Ưu tiên ứng viên sử dụng thành tạo SAP

- Có khả năng trình bày báo cáo, linh hoạt trong công việc

- Sử dụng Excel tốt

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.