Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Quản trị Mã số Khách hàng

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences Not required
Salary 7,000,000 - 9,000,000 VND
Industry Administrative / Clerical
Deadline to Apply 07/12/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Duyệt mã số khách hàng theo quy trình, quy định
 • Cấp và quản lý MSKH theo nguồn tư vấn thiết kế, POS
 • Theo dõi các phiếu điều chuyển công trình của các Nhân viên Kinh doanh
 • Tổng hợp nhu cầu, cung cấp thông tin MSKH khi có yêu cầu
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng từ các nguồn (Hotline, web, facebook,...) tiến hành cấp MSKH từ các nguồn tới nhân viên kinh doanh
 • Đảm bảo bảo mật về thông tin khách hàng và thông tin tài liệu thuộc danh mục công ty
 • Thực hiện các báo cáo theo quy định chung của Công ty

Job Requirement

Kiến thức:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Hành chính, quản trị, kế toán, tài chính,...
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng: 

 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp và thiết lập các mối quan hệ
 • Kỹ năng lập kế hoạch và phân tích thông tin số liệu
 • Kỹ năng tin học văn phòng

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.