Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Quản lý Chất lượng hệ thống

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 11,000,000 VND
Industry HSE, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 20/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra tuân thủ các Quy trình, quy định tại các khối sản xuất thi công, kỹ thuật.
 • Rà soát thường xuyên hệ thống tài liệu Quản lý chất lượng, môi trường đảm bảo các quy định là hợp lý và phù hợp với thực tế công việc tại các đơn vị.
 • Hỗ trợ các Đơn vị, Nhà máy, Chi nhánh trong việc thực hiện xây dựng chuẩn và áp dụng các tài liệu hệ thống như Quy trình, Quy định,...
 • Theo dõi việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống của các đơn vị.
 • Tham gia kiểm soát, đánh giá việc thực hiện theo các tài liệu hệ thống của các ơn vị, Nhà máy, Chi nhánh theo đúng tiêu chuẩn.
 • Định kỳ theo dõi kết quả thực hiện các hành động của đơn vị, báo cáo tình hình tiến độ thực hiện các mục tiêu chất lượng, môi trường của Nhà máy, Chi nhánh.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật, Quản trị chất lượng, Kinh tế, Môi trường,...
 • Tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ISO trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp đặt.
 • Tư duy logic tốt, hiểu biết về các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001... và ưu tiên các chứng chỉ đánh giá nội bộ ISO9001, ISO14001. ISO45001:2018
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Kỹ năng trình bày và làm báo cáo tốt.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.