Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Phát Triển SAP (Phân hệ ABAP)

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 20,000,000 - 35,000,000 VND
Industry IT - Software
Deadline to Apply 19/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Làm việc với Key User chuẩn hóa Master data và chuyển đổi Master data cho đào tạo, UAT và vận hành chính thức. Khai báo Master data phát sinh trong quá trình vận hành.
 • Hỗ trợ Key User triển khai quy trình nghiệp vụ (Business Blueprint) đã thống nhất đến End Users.
 • Hỗ trợ Key User xây dựng test case và data test cho đào tạo và UAT.
 • Phối hợp với các Key User để đào tạo End Users.
 • Hỗ trợ Key User xây dựng và thu thập Roles & Authorization và phân quyền.
 • Tiếp nhận lỗi và hỗ trợ End Users, Key User giải quyết các lỗi phát sinh từ khi vận hành hệ thống.
 • Viết FS các báo cáo phát triển phục vụ cho nhu cầu quản trị và phân tích trong quá trình vận hành.
 • Làm việc với ABAP về nghiệp vụ báo cáo cần phát triển.
 • Thực hiện test các báo cáo do ABAP phát triển.
 • Chuyển giao báo cáo hoàn thành đến End User / Key User / BPO.
 • Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Job Requirement

 • Trình độ Đại học/Cao đẳng
 • Có kinh nghiệm trong các công ty triển khai SAP
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ bán hàng
 • Hiểu kiến trúc cơ bản của SAP và mối liên quan giữa các phân hệ
 • Tư duy chủ động, có khả năng làm việc nhóm, đào tạo thành viên
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai/hỗ trợ SAP tích hợp hệ thống CRM

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.