Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Nghiệm Thu Kỹ Thuật

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 Years
Salary 9,000,000 - 13,000,000 VND
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Civil / Construction
Deadline to Apply 25/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện nghiệm thu kỹ thuật các sản phẩm căn cứ trên các hồ sơ đề nghị nghiệm thu của phòng lắp đặt

- Tổng hợp, báo cáo kết quả nghiệm thu ngày trình GĐ Kỹ thuật/ TBP ký duyệt.

- Chuyển thông tin kết quả nghiệm thu kỹ thuật ngày cho HC.NTKT cập nhật vào file theo dõi hồ sơ công trình, lập biên bản bàn giao kết quả nghiệm thu ngày, gửi thông tin cho các bộ phận liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng

Job Requirement

- Ứng viên Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí, điện tử, xây dựng, kiến trúc,...

- Có từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, đã làm công tác lắp đặt sản phẩm Cửa Nhôm, Nhựa , Kính hoặc ngành VLXD.

- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn, nắm vững các nguyên tắc, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm và công nghệ sản xuất, lắp đặt.

- Am hiểu về kỹ thuật sản xuất, lắp đặt cửa nhựa, cửa nhôm, cửa gỗ.

- Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ trong công việc.

- Kỹ năng kiểm tra, phân tích thông tin, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.