Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kho - Tân Uyên, Bình Dương

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification High School / Equivalent
Experiences No Experience
Salary 8,000,000 - 9,000,000 VND
Industry Purchasing / Merchandising, Freight / Logistics / Warehouse
Deadline to Apply 30/09/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Nhập vật tư:

+ Tiếp nhận thông tin nhập kho và đề nghị nhập kho

+ Bố trí mặt bằng tiếp nhận vật tư, sắp xếp vật tư theo thẻ kho

+ Nhận hàng, kiểm đếm số lượng, báo bộ phận QC đánh giá chất lượng nhập kho

+ Cập nhật số liệu nhập kho vào hệ thống theo dõi

- Xuất kho:

+ Tiếp nhận kế hoạch xuất hàng, không xuất kho khi không có chứng từ hợp lệ

+ Kiểm đếm trước khi giao hàng

- Vào số liệu nhập, xuất kho vật tư

- Đối chiếu với kế toán công ty

- Sắp xếp vật tư, chuẩn bị kế hoạch xuất hàng hôm sau

- Vệ sinh kho bãi và nơi làm việc

Job Requirement

 

- Hiểu biết về kho

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực

- Sử dụng tốt vi tính văn phòng

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.