Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kế toán Thuế

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 3 - 5 Years
Salary 13,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 24/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Theo dõi kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hóa đơn, chứng từ, các loại thuế phát sinh tại doanh nghiệp.
 • Lập tờ khai thuế khi có phát sinh và tờ khai thuế định kỳ.
 • Theo dõi công nợ thuế, nộp tiền vào ngân sách nhà nước, làm việc với cơ quan thuế để đối chiếu công nợ và giải quyết các vướng mắc.
 • Làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm tra thuế: giải trình, cung cấp số liệu, chứng từ khi có sự phê duyệt của lãnh đạo phòng.
 • Theo dõi việc lưu trữ chứng từ thuế theo quy định.
 • Tạo mã tài sản cố định, công cụ dụng cụ, theo dõi tài sản, CCDC của văn phòng Hà Nội.
 • Chạy khấu hao tài sản, theo dõi phân bổ tài sản cố đinh, công cụ dụng cụ.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

Tốt nghiệp: Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán – Tài chính, kiểm toán, và các chuyên ngành liên quan;

Kiến thức:

 • Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán.
 • Am hiều quy định về các quy định thuế hiện hành.
 • Am hiểu về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm dịch vụ của Công ty;
 • Am hiểu về những vấn đề về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Kỹ năng

 • Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office), biết sử dụng các phần mềm kế toán, ưu tiên sử dụng phần mềm SAP.
 • Kỹ năng giao tiếp, phối hợp trong công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.