Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Kế toán thanh toán

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 9,000,000 - 11,000,000 VND
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 17/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận hồ sơ thanh toán theo đề nghị của các phòng ban, kiểm tra và trình ký hồ sơ theo đúng quy định của công ty, kiểm soát chứng từ thanh toán theo đúng yêu cầu của pháp luật.
 •  Theo dõi và báo cáo tình hình hồ sơ thanh toán kip thời và đầy đủ, phản ánh tình trạng hồ sơ cho các bộ phận liên quan.
 • Theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp, thường xuyên đối chiếu đảm bảo số dư trên sổ công nợ là đầy đủ và chính xác.
 • Hạch toán đầy đủ, kịp thời: Hạch toán chi phí đúng tài khoản, khoản mục, bộ phận, đối tượng.
 • Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định của công ty
 • Thực hiện công việc khác khi được phân công.

 

Job Requirement

 • Trình độ: Đại học các ngành Kế toán – Tài chính, kiểm toán,...
 • Có từ 01 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Khả năng tin học văn phòng tốt: Word, Excel,...
 • Am hiểu về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các loại sản phẩm dịch vụ của Công ty; 

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.