Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Giám Sát Kỹ Thuật

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply 23/09/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện công tác giám sát khôi lượng, chất lượng tại dự án.
- Thực hiện các hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thi công
- Theo dõi kế hoạch lắp đặt, tiến độ thi công.
- Thực hiên các chế độ báo cáo theo yêu cầu.

Job Requirement

- Ứng viên Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, cơ khí, xây dựng,...

-  Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài Công ty, nâng cao tay nghề.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

- Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm, chế độ cho người lao động theo Luật định và Công ty.

* Ưu tiên những ứng viên sinh sống tại Hải Phòng hoặc ứng viên ở Hà Nội nhưng có khả năng đi Công tác tại Dự án ở Hải Phòng

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.