Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Giám Sát An Toàn Lao Động

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 Years
Salary 11,000,000 - 13,000,000 VND
Industry HSE
Deadline to Apply 15/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Phối hợp với các tổ đội tại công trình nhắc nhở kiểm tra an toàn thường xuyên các thiết bị thi công, hệ thống điện thi công

- Quản lý công tác hồ sơ pháp lý tại dự án

- Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh trên công trình để đảm bảo cho công trình sạch sẽ, gọn gàng

- Kiểm soát CBCNV Làm việc đảm bảo an toàn lao động tại dự án

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban lãnh đạo phân công

- Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Quyền lợi:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Tham gia đào tạo trong và ngoài Công ty

- Được chăm sóc sức khỏe hằng năm

- Hưởng đầy đủ chế độ theo Luật lao động và chính sách của công ty

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Bảo hộ lao động, An toàn lao động,...)

- Có kiến thức về công tác an toàn lao động

- Có chứng chỉ về an toàn lao động

- Có thể công tác ở các dự án tỉnh 

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.