Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Đào Tạo

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 13,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Human Resources
Deadline to Apply 29/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Trực tiếp tham gia triển khai số hóa các chương trình đào tạo E-learning: xây dựng cấu trúc, kịch bản, thiết kế, phát triển khóa học và dựng video đóng gói khóa học theo chuẩn.
 • Tư vấn cho các đơn vị nội bộ công tác chuẩn hóa, cập nhật và hiệu chỉnh tài liệu đào tạo trực tuyến.
 • Triển khai vận hành hệ thống E-Learning cho toàn công ty, phối hợp với đơn vị vận hành để tổ chức các khóa học ELearning.
 • Thiết kế các ấn phẩm đào tạo: thiết kế thư mời, Banner, Standee, chứng chỉ…
 • Báo cáo khóa học định kỳ và theo yêu cầu.
 • Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện (multimedia), sử dụng văn bản (text), đồ họa (graphics), hoạt hình (animation), video, âm thanh để số hóa nội dung đào tạo thành khóa học mang tính đa phương tiện và tương tác cao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực, luật, kinh tế, thiết kế, mỹ thuật hoặc các ngành học tương đương.
 • Có tổi thiểu 1 – 2 năm kinh nghiệm tương đương.
 • Có kỹ năng thiết kế, sử dụng tốt các phần mềm: powerpoint; Illustrator, graphics, ....
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.