Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Bảo Dưỡng Thiết Bị Thi Công

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 9,000,000 - 12,000,000 VND
Industry Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Civil / Construction
Deadline to Apply 31/05/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý toàn bộ thiết bị máy móc phục thi công

- Quản lý tài liệu, hồ sơ kỹ thuật liên quan đến TBTC và CCDC

- Bảo dưỡng toàn bộ phần điện ,điện tử của TBTC và CCDC cầm tay

- Đi công tác / Kiểm tra tại các công trình theo yêu cầu của cán bộ phụ trách

- Báo cáo chi tiết cho phó phòng phụ trách về tình trạng thiết bị thi công và CCDC ở các công trình và dự án

- Phối hợp với phòng lắp đặt và BQLDA để giám sát, quản lý các thiết bị ngoài công trình

- Làm việc tại công trình (trong khu vực Hà Nội)

Job Requirement

- Tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, ..
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về các máy móc thiết bị trong lĩnh vực sản xuất.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thiết lập mối quan hệ trong công việc.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.