Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên tài chính cao cấp (Senior)

Work Location Ho Chi Minh (District 1)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification No Degree
Experiences 2 - 3 Years
Salary 22,000,000 - 30,000,000 VND
Industry Finance / Investment
Deadline to Apply 18/07/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo chi phí hoạt động theo từng tháng, quý, năm

- Tính chi phí, phân tích, lâp PnL theo từng dự án

- Theo dõi, kiểm tra và phân tích việc thực hiện ngân sách của từng bộ phận/phòng ban

- Tổng hợp, phân tích báo cáo sale theo từng tháng, quý, năm

- Lập báo cáo quản trị định kỳ, so sánh thực hiện và kế hoạch ngân sách đã được duyệt

- Xấy dựng và đề xuất các giải pháp nhằm quản lý tốt doanh thu, chi phí từ đó nâng cao tính hiệu quả của các quyết định quản trị

- Phân tích tình hình tài chính chi nhánh, đánh giá hiệu quả SX, kinh doanh theo định kỳ...

- Xây dựng giá thành, giá bán sản phẩm

- Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong lúc phỏng vấn

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, kế toán quản trị

- Có tối thiểu từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn.

- Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt excel

- Biết sử dụng phần mềm SAP, Báo cáo Power BI là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực Tài chính

- Kỹ năng kiểm soát và phân tích tài chính

- Kỹ năng quản lí và sắp xếp công việc

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.