Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị hệ thống và chế độ chính sách

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary 23,000,000 - 27,000,000 VND
Industry Human Resources
Deadline to Apply 21/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng/cải tiến chính sách của công ty
 • Phối hợp cùng các Khối/Phòng ban triển khai dự án phân tích công việc, định mức và định biên nhân sự.
 • Thẩm định bảng phân tích định mức của đơn vị, tham chiếu với dữ liệu nội bộ và thị trường
 • Phân tích để thống nhất định biên nhân sự toàn công ty
 • Tham gia triển khai xây dựng các hệ thống: Khung năng lực, BSC/KPI, chuẩn hóa CNNV, MTCV, phân quyền.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phụ trách.

Job Requirement

Trình độ: Đại học trở lên

 • Chuyên ngành: Quản trị nhân sự, QTKD các chuyên ngành liên quan đến quản trị nguồn nhân lực.
 • Kinh nghiệm: Từ 02 - 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn
 • Có tư duy hệ thống, bám đuổi mục tiêu và hướng tới kết quả
 • Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu. 
 • Kỹ năng giao tiếp, thiết lập các mối quan hệ trong công việc. 

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.