Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Quản trị hệ thống và Chế độ chính sách

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary 23,000,000 - 27,000,000 VND
Industry Law / Legal Services, Human Resources
Deadline to Apply 21/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, cải tiến quy trình đánh giá kết quả thực hiện công việc

2. Trực tiếp tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu Công ty/ Phòng ban/Cá nhân

3. Cập nhật và quản trị hệ thống phần mềm giao việc, đánh giá hiệu quả công việc

4. Thực hiện hậu kiểm kết quả thực hiện công việc theo BSC/KPIs theo tháng

5. Sàng lọc nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc, hiệu quả nguồn lực

6. Đề xuất mô hình quản trị hiệu suất hiệu quả

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH trở lên các ngành có liên quan: Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Luật,...
 • Có kinh nghiệp xây dựng và đánh giá hiệu quả công việc
 • Có tư duy hệ thống, bám đuổi mục tiêu, hướng đến kết quả.
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
 • Tư duy logic, kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt.
 • Chủ động, sáng tạo, chịu được áp lực cao trong công việc.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.