Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Phát triển tổ chức

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 19/06/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

-        Phối hợp các Khối, Chi nhánh để rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc, phân quyền, uỷ quyền, hệ thống cấp bậc vị trí, khung năng lực, định biên nhân sự…

-         Xây dựng, rà soát chiến lược BSC/KPI và các văn bản về quản trị hiệu suất.

-         Thẩm định và báo cáo kết quả thực hiện BSC/KPI định kỳ.

-         Tham gia xây dựng chính sách đãi ngộ tổng thể

-         Phối hợp thực hiện công tác truyền thông Văn hóa doanh nghiệp và đào tạo nội bộ.

-         Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phụ trách.


Job Requirement

-         Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành liên quan: ưu tiên chuyên ngành Quản trị nhân lực

-         Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm thực hiện các nhiệm vụ liên quan BSC/KPI, tài liệu tổ chức  

-         Có tư duy hệ thống

-         Kỹ năng tổng hợp báo cáo tốt

-         Có kinh nghiệm/ kiến thức chuyên môn nhân sự, nắm được các chỉ số nhân sự cần phân tích/ đo lường

-         Tư duy hệ thống, sáng tạo, đổi mới, hướng đến hiệu quả.


People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.