Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Pháp chế chuyên mảng Tố Tụng

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary 20,000,000 - 30,000,000 VND
Industry Legal Division, Law / Legal Services
Deadline to Apply 31/10/2023
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Pháp chế đảm bảo quá trình hoạt động của Công ty không trái với quy định của pháp luật đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hồ sơ thủ tục của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ của Công ty
- Có kinh nghiệm về tố tụng, khả năng thẩm định hợp đồng và tư vấn vụ việc liên quan đến hoạt động công ty
- Tư vấn, hỗ trợ các phòng ban thực hiện các công việc tuân thủ quy định của pháp luật để đảm bảo tính pháp lý, ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro pháp lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Công ty;
- Tham gia trực tiếp tố tụng tại tòa án với tư cách là đại diện theo ủy quyền trong các vụ tranh chấp về kinh doanh thương mại, dân sự và lao động.
- Thực hiên các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp và theo quy định, chương trình đào tạo của công ty.

Job Requirement

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: trên 30 tuổi

- Đại học chuyên ngành Luật ( đã có chứng chỉ Hành nghề luật sư)

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên pháp chế trong doanh nghiệp. 

- Đã có kinh nghiệm tham gia tố tụng  tại tòa với tư cách là đại diện trực tiếp

- Có kiến thức sâu rộng về pháp luật Việt Nam: Luật doanh nghiệp, luật thương mai...

- Kỹ năng trình bày, diễn đạt thuyết phục.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tư vấn pháp luật tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc dưới áp lực cao

* Làm việc tại Tòa nhà Eurowindow - Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.