Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Chính sách

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 20,000,000 - 25,000,000 VND
Industry Human Resources
Deadline to Apply 19/04/2024
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu giúp tối ưu hóa hệ thống Nhân sự; Thu thập, phân loại, tổng hợp và quản lý các nguồn dữ liệu liên quan nhân sự: Chính sách, lương, phúc lợi, hiệu quả công việc, ...;
 • Nghiên cứu/ khảo sát thông tin/ dữ liệu/ xu hướng thị trường lao động;
 • Cung cấp thông tin/ dữ liệu cho các yêu cầu phân tích, đánh giá nguồn lực; Xây dựng các báo cáo phân tích giúp BLĐ đưa ra các quyết định về chính sách cho hiệu quả và hợp lý;
 • Rà soát thường xuyên các chỉ số và báo cáo định kỳ/ theo yêu cầu các chỉ số nhân sự tới BLĐ
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phụ trách.

Job Requirement

Yêu cầu:

Trình độ: Đại học trở lên

 • Có kinh nghiệm 3-5 năm tại vị trí tương đương
 • Có kiến thức và am hiểu sâu về nghiệp vụ nhân sự ưu tiên Tiền lương và Chính sách
 • Kỹ năng tổng hợp báo cáo tốt
 • Có kinh nghiệm/ kiến thức chuyên môn nhân sự, nắm được các chỉ số nhân sự cần phân tích/ đo lường;
 • Kỹ năng báo cáo, có khả năng phân tích dữ liệu; sử dụng đa công cụ (Excel ,…);
 • Tư duy hệ thống, sáng tạo, đổi mới, hướng đến hiệu quả.

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.