Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Công nhân đóng gói vận chuyển Hà Nội 21/02/2019
2 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Hà Nội 18/02/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Hà Nội 16/02/2019
4 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Hà Nội 15/02/2019
5 Nhân viên Kiểm soát Nội bộ Hà Nội
Hồ Chí Minh
13/02/2019
6 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Hà Nội
Bình Dương
13/02/2019
7 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN THI CÔNG Hà Nội 31/01/2019
8 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Hà Nội 31/01/2019
9 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Hà Nội 30/01/2019
10 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Hà Nội 23/01/2019
11 NHÂN VIÊN QC NHÔM KÍNH Hà Nội
Vĩnh Phúc
23/01/2019
12 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Hà Nội 23/01/2019
13 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Hà Nội 23/01/2019
14 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG - HÀ NỘI Hà Nội 15/01/2019
15 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Hà Nội 05/12/2018
16 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
17 Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Thị Trường Hà Nội 21/02/2019
18 Nhân viên Hành chính Kinh doanh Hà Nội 13/02/2019
19 Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội 13/02/2019
20 Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Hà Nội 17/01/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.