Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Quảng Nam
Đà Nẵng
13/06/2019
2 Nhân viên Marketing Đà Nẵng 12/06/2019
3 Chỉ Huy Trưởng Đà Nẵng 11/06/2019
4 Nhân viên thiết kế thi công - CNĐN Đà Nẵng 11/06/2019
5 Nhân viên Marketing Đà Nẵng 04/06/2019
6 Thủ kho công trình Đà Nẵng 29/05/2019
7 Nhân viên Bảo trì thiết bị Đà Nẵng 21/05/2019
8 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.