Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
24/05/2018
2 Phó Giám đốc Ban QLDA Phụ trách Thi Công Đà Nẵng 15/05/2018
3 Nhân viên Bảo trì, Bảo dưỡng thiết bị Đà Nẵng 14/05/2018
4 CHỈ HUY TRƯỞNG Đà Nẵng 23/04/2018
5 Công nhân Lắp đặt dự án Thừa Thiên- Huế
Khánh Hòa
Quảng Nam
Đà Nẵng
23/04/2018
6 Nhân viên bảo dưỡng thiết bị Đà Nẵng 21/04/2018
7 Chỉ Huy Trưởng Đà Nẵng 21/04/2018
8 Phó Quản đốc phân xưởng Đà Nẵng 21/04/2018
9 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
10 nhân viên kinh doanh Quảng Nam Quảng Nam
Đà Nẵng
09/04/2018
11 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 28/02/2018
12 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
13 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
14 Nhân viên lái xe văn phòng (7 chỗ) - CN Đà Nẵng Đà Nẵng 02/05/2018
15 Nhân viên QA/QC Công trình Dự án Quảng Nam
Đà Nẵng
27/03/2018
16 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.