Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 CÔNG NHÂN LẮP ĐẶT CỬA KÍNH Thừa Thiên- Huế
Khánh Hòa
Quảng Nam
Đà Nẵng
03/12/2018
2 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY Đà Nẵng 03/12/2018
3 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ MÁY MÓC Đà Nẵng 03/12/2018
4 Nhân viên bảo dưỡng thiết bị Đà Nẵng 21/04/2018
5 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
6 NHÂN VIÊN KINH DOANH - ĐÀ NẴNG Đà Nẵng 28/02/2018
7 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
8 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
9 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Đà Nẵng
11/12/2018
10 TRƯỞNG BỘ PHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG Hồ Chí Minh
Quảng Nam
Đà Nẵng
11/12/2018
11 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Quảng Bình
Quảng Trị
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
29/11/2018
12 CHỈ HUY TRƯỞNG Quảng Nam
Đà Nẵng
29/11/2018
13 Nhân Viên QC Công Trình Dự Án Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
09/11/2018
14 Trưởng Bộ Phận An Toàn Lao Động Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
09/11/2018
15 Chỉ Huy Trưởng Công Trình - Dự Án Nam Hội An Quảng Ngãi
Quảng Nam
Đà Nẵng
09/11/2018
16 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.