Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Gỗ Hà Nội 24/06/2019
2 Nhân viên thiết kế kỹ thuật Hà Nội 21/06/2019
3 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Cơ Khí, Chế Tạo, Kỹ Thuật...) Hà Nội 20/06/2019
4 THƯ KÝ/ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY (Ưu tiên Nam) Hà Nội 15/06/2019
5 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT NHẬP LIỆU - BÓC TÁCH HỒ SƠ SẢN XUẤT KÍNH Hà Nội 14/06/2019
6 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Hà Nội 13/06/2019
7 Chỉ Huy Trưởng Đà Nẵng 11/06/2019
8 Nhân viên thiết kế thi công - CNĐN Đà Nẵng 11/06/2019
9 Nhân viên hành chính phòng Kỹ thuật [ Hà Nội] Hà Nội 01/06/2019
10 Thủ kho công trình Đà Nẵng 29/05/2019
11 Đội trưởng lắp đặt [ Hà Nội] Hà Nội 22/05/2019
12 Nhân Viên Thiết Kế Thi Công [ Hà Nội] Hà Nội 02/05/2019
13 [ Hà Nội] Nhân viên hồ sơ thanh quyết toán công trình Hà Nội 26/04/2019
14 Eurowindow_ Nhân viên Kinh Doanh tại Hà Nội Hà Nội 25/04/2019
15 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Hà Nội 05/12/2018
16 Tuyển 3000 công nhân lắp đặt Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
16/04/2018
17 NHÂN VIÊN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 13/06/2019
18 NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 13/06/2019
19 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH Hồ Chí Minh 13/06/2019
20 NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Kiên Giang 13/06/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.