Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhân viên kinh doanh thị trường tỉnh Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
09/08/2019
2 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Hồ Chí Minh 01/08/2019
3 Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng Hồ Chí Minh 03/07/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.