Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhân Viên Hành Chính Mua Hàng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 04/05/2018
2 Nhân viên mua hàng trong nước - làm việc tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/05/2018
3 Nhân Viên Mua Hàng Trong Nước Tại Hà Nội Hà Nội 02/05/2018
4 Nhân Viên Mua Hàng Nước Ngoài - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 02/05/2018
5 Phó Phòng Mua Hàng Hà Nội 20/04/2018
6 Nhân viên Mua hàng nước ngoài tại Hà Nội Hà Nội 16/04/2018
7 Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 09/04/2018
8 Nhân viên Kế hoạch vật tư tại Hà Nội Hà Nội 09/04/2018
9 Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư - Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Bình Dương 05/04/2018
10 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Bình Dương 18/12/2017
11 Nhân viên mua hàng nước ngoài - Bình Dương Bình Dương 06/09/2017
12 Nhân viên mua hàng trong nước - (Bình Dương Bình Dương 06/09/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.