Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Hà Nội 18/02/2019
2 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Hà Nội 15/02/2019
3 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Hà Nội 23/01/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.