Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH Hồ Chí Minh 13/12/2018
2 TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẤU THẦU DỰ ÁN Hồ Chí Minh 11/12/2018
3 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VIẾT PHIẾU (THỜI VỤ 7 THÁNG) Hà Nội 21/11/2018
4 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN Hà Nội 20/11/2018
5 Giám Đốc Tài Chính - CFO Hà Nội 16/11/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.