Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Giám Đốc Phòng Phát Triển Nội Thất Dự Án Hà Nội 22/05/2018
2 ĐỘI TRƯỞNG LẮP ĐẶT Hà Nội 19/05/2018
3 TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hồ Chí Minh
Bình Dương
23/04/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.