Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Hà Nội 16/02/2019
2 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG Hà Nội
Bình Dương
13/02/2019
3 NHÂN VIÊN QC NHÔM KÍNH Hà Nội
Vĩnh Phúc
23/01/2019
4 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Hà Nội 23/01/2019
5 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG - HÀ NỘI Hà Nội 15/01/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.