Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 KỸ SƯ KẾT CẤU Hồ Chí Minh 19/10/2018
2 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT KÍNH Hà Nội 17/10/2018
3 NHÂN VIÊN ĐO ĐẠC Hà Nội 16/10/2018
4 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CỬA NHỰA Hà Nội 03/10/2018
5 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
6 NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG QUẢNG NGÃI Đà Nẵng 28/02/2018
7 NHÂN VIÊN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH Hồ Chí Minh 02/10/2018
8 Trưởng Bộ Phận Quản Lý Thi Công Dự Án Nội Thất Hà Nội 10/09/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.