Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (THỜI VỤ 7 THÁNG) Hà Nội 13/08/2018
2 NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG (THỜI VỤ) Hà Nội 31/07/2018
3 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ (THỜI VỤ) Hà Nội 31/07/2018
4 Nhân viên Bảo hiểm xã hội và Chế độ chính sách Hà Nội 24/07/2018
5 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH BQLCDA Quảng Nam
Đà Nẵng
24/07/2018
6 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Bình Dương 03/03/2018
7 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.