Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Hà Nội 27/11/2018
2 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN Hà Nội 20/11/2018
3 Nhân viên Quản trị nhân sự Hà Nội 03/10/2018
4 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Bình Dương 03/03/2018
5 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.