Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Hà Nội 18/02/2019
2 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Hà Nội 15/02/2019
3 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Hà Nội 31/01/2019
4 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Hà Nội 23/01/2019
5 Nhân viên Hành chính Kinh doanh Hà Nội 13/02/2019
6 Chuyên viên tuyển dụng Hà Nội 13/02/2019
7 Nhân viên Nhân sự phụ trách Lao động tiền lương Hà Nội 17/01/2019
8 Nhân viên Quản trị nhân sự Hà Nội 03/10/2018
9 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Bình Dương 03/03/2018
10 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.