Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Hà Nội
Vĩnh Phúc
16/10/2018
2 PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH Hà Nội 09/10/2018
3 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Hà Nội 04/10/2018
4 NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT Hà Nội 03/10/2018
5 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN GIÁ THÀNH Hà Nội 03/10/2018
6 Thủ Kho Thành Phẩm Nhựa Kính Hà Nội 22/09/2018
7 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT Hồ Chí Minh 05/10/2018
8 Nhân viên Hành chính Kinh doanh Hà Nội 03/10/2018
9 Nhân viên Quản trị nhân sự Hà Nội 03/10/2018
10 Phó phòng Nhân sự phụ trách Tuyển Dụng – Đào Tạo Hà Nội 17/09/2018
11 Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo Bình Dương 03/03/2018
12 Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự CNĐN Đà Nẵng 28/02/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.