Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 Nhóm trưởng lắp đặt nội thất Bình Dương 22/01/2018
2 Công nhân lắp đặt nội thất Bình Dương 22/01/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.