Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Hà Nội 16/02/2019
2 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Hà Nội 30/01/2019
3 Nhân viên Kỹ thuật dự án (GSTC) Hà Nội 05/12/2018
4 Cán Bộ Quản Lý Dự Án (Chỉ Huy Trưởng)- Hà Nội Hà Nội 07/01/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.