Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THÀNH PHẨM (THỜI VỤ 7 THÁNG) Hà Nội 13/08/2018
2 NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG (THỜI VỤ) Hà Nội 31/07/2018
3 Nhân Viên Hành Chính Vật Tư Xuất Nhập Khẩu Hà Nội 13/08/2018
4 Nhân viên Dự Toán Hà Nội 06/08/2018
5 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG Hồ Chí Minh
Bình Dương
02/08/2018
6 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬT TƯ Hồ Chí Minh 27/07/2018
7 Kế Toán Thanh Toán (Thời Vụ 6 Tháng) Hà Nội 25/07/2018
8 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Bình Dương 18/12/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.