Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 18/12/2018
2 THỦ KHO THÀNH PHẨM Hà Nội 17/12/2018
3 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 13/12/2018
4 NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH Hồ Chí Minh 13/12/2018
5 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VẬT TƯ Hà Nội 01/12/2018
6 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT Hà Nội 27/11/2018
7 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN VIẾT PHIẾU (THỜI VỤ 7 THÁNG) Hà Nội 21/11/2018
8 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN Hà Nội 20/11/2018
9 Nhân viên Kế toán Tài chính Hà Nội 29/11/2018
10 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH MUA HÀNG Hồ Chí Minh
Bình Dương
26/11/2018
11 Nhân Viên Dự Toán Nội Thất Hà Nội 16/11/2018
12 Nhân Viên Dự Toán Nội Thất Hà Nội 16/11/2018
13 Giám Đốc Tài Chính - CFO Hà Nội 16/11/2018
14 Nhân Viên Kiểm Soát Vật Tư & Dự Báo Bình Dương 18/12/2017
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.