Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 TRỢ LÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 18/12/2018
2 THỦ KHO THÀNH PHẨM Hà Nội 17/12/2018
3 TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Hồ Chí Minh 13/12/2018
4 NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN Hà Nội 20/11/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.