Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Hà Nội 16/02/2019
2 NHÂN VIÊN SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN THI CÔNG Hà Nội 31/01/2019
3 CÁN BỘ PHỤ TRÁCH XÂY DỰNG CẢI TẠO NHÀ MÁY Hà Nội 30/01/2019
4 NHÂN VIÊN QC NHÔM KÍNH Hà Nội
Vĩnh Phúc
23/01/2019
5 PHÓ QUẢN ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT Hà Nội 23/01/2019
6 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Hà Nội 23/01/2019
7 Nhân viên bảo dưỡng thiết bị Đà Nẵng 21/04/2018
8 Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Hà Nội 17/01/2019
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.