Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày đăng
1 KỸ THUẬT VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Hà Nội 16/10/2018
2 NHÂN VIÊN BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG TRÌNH Hà Nội 15/09/2018
3 KỸ SƯ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ Hà Nội 15/09/2018
4 TỔ TRƯỞNG TỔ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ NHÀ MÁY Hà Nội 15/09/2018
5 Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Điều Khiển Tự Động (R&d) Hà Nội 18/09/2018
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.