Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phó Giám Đốc Tài Chính Kế Toán - Khu Vực Miền Nam

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Vice Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát hệ thống kế toán, việc tổ chức hạch toán kế toán của chi nhánh và thực hiện các nguyên tắc, thể lệ kế toán phù hợp với tiêu chuẩn của pháp luật Việt Nam:

- Kiểm soát các quy trình nghiệp vụ về công tác Kế toán, điều chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn

của pháp luật Việt nam, Công ty.

- Giám sát việc thực hiện quy định tài chính kế toán tại chi nhánh.

- Phát hiện kịp thời những bắt cập và hạn chế trong công tác kế toán của chi nhánh và công ty. Đề xuất các biện pháp xử lý.

- Lập báo cáo kế toán, Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán, bảo quản lưu trữ tài liệu kế

Toán tại chi nhánh....

- Kiểm soát việc thực hiện các báo cáo tài chính của chi nhánh. Kiểm soát toàn bộ các chừng từ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính định kỳ của chi nhánh.

- Kiểm soát ngăn ngừa các sai phạm tài chính, vi phạm pháp luật kinh doanh của nhà nước tại chi nhánh.

- Kiêm soát việc hạch toán, thực hiện các phân hành kê toán tại chi nhánh:

- Kiểm soát, quản lý việc thu hồi công nợ của khách hàng, đảm bảo theo đúng quy trình của công ty và pháp luật Việt Nam.

- Ghi sổ kế toán theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất của Bộ tài chính.

- Thực hiện công việc và báo cáo nghiệp vụ theo chỉ đạo của PGĐ phụ trách Công nợ công ty, PGĐ phụ trách tài chính công ty, Kế toán trưởng công ty.

Job Requirement

- Trình độ Đại học (trở lên). Chuyên ngành Kế toán, tài chính doanh nghiệp, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty có quy mô lớn thuộc ngành sản xuất/ xây dựng. Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

- Kinh nghiệm Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn; trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý tương đương.

- Kiến thức Am hiểu về các hoạt động kế toán doanh nghiệp. Hiểu biết các chuẩn mực và các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

- Kỹ năng Kỹ năng kiểm soát hệ thống kế toán doanh nghiệp;

- Kỹ năng lập BC, thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin kế toán;

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc, đánh giá hiệu quả & giải quyết vấn đề;

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đào tạo nhân viên;

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thiết lập các mối quan hệ trong công việc;

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.