Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Tuyển Dụng & Đào Tạo

Work Location Binh Duong (Tan Uyen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Intermediate
Experiences 1 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

a.  Tuyển dụng

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng, BGĐ nhà máy kiểm soát và PTGĐ Phụ trách miền nam phê duyệt.
 • Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng đơn vị khác tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
 • Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng trình Trưởng phòng, BGĐ và PTGĐ phụ trách miền nam xem xét, phê duyệt.
 • Theo dõi và cập nhật thông tin ban đầu về nhân sự (Năm sinh, Nguyên quán, CMND, Địa chỉ thường trú, ngày nhận việc….)
 • Thực hiện tuân thủ theo quy trình tuyển dụng hiện hành của công ty.

b.   Đào Tạo:

 • Lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nội bộ: công nhân tân tuyển, …
 • Chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện: các kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động.
 • Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo về kết quả đào tạo trình BGĐ nhà máy xem xét.
 • Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo,nâng cao trình độ, tay nghề tại các đơn vị.
 • Phối hợp các xưởng, bộ phận/phòng ban liên quan triển khai kế hoạch tái đào tạo nội quy lao động, ATLĐ, chương trình 5S, Kaizen, ISO 9001:2008 và ISO 14001, các chế độ chính sách, quy định, quy trình kỹ thuật…
 • Kết hợp các phòng ban tổ chức thi sát hạch tay nghề, thi thợ giỏi…
 • Thực hiện tuân thủ theo quy trình đào tạo hiện hành của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Trưởng/Phó PHCNS và BGĐ.
 • Hàng tuần lập báo cáo về tình hình tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Trưởng phòng , BGĐ
 • Tuyệt đối bảo mật các thông tin, tài liệu thuộc danh mục tài liệu mật của Công ty;

Job Requirement

1.  Trình độ

: Trung cấp trở lên

2.  Chứng chỉ

: Vi tính văn phòng

4.  Kinh nghiệm

: trên 1 năm

5.  Kiến thức

: Am hiểu yêu cầu vị trí chức danh của Công ty

6. Kỹ năng/khả năng

: Phỏng vấn, giao tiếp ứng xử tốt

People also viewed

Join Talent Network

Stay Connected. Why?

Eurowindow Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.