Search jobs

NHÂN VIÊN TÍNH GIÁ KỸ THUẬT

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Architect, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Description

 • Lập báo giá dựa trên định mức vật tư từ TKCT&TKKT DA thực hiện
 • Phối hợp các BP Liên quan để hoàn thành các dự án được phân công tính giá
 • Phản ánh kịp thời các thiếu sót về vật tư hoặc đơn giá vật tư chưa đúng, trao đổi với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng của báo giá theo đúng bản vẽ
 • Trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

 • Am hiểu về thiết kế, hiểu biết sản phẩm
 • Thành thạo excel, word, CAD
 • Năng động, nhanh nhẹn
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.